Warning :
Zebra AC Adapter - USB - 120 V AC, 230 V AC Input - 5 V DC/2.50 A Output
Zebra AC Adapter - USB - 120 V AC, 230 V AC Input - 5 V DC/2.50 A Output Less
Loading...
Loading...
By:Zebra
VPN: PWR-WUA5V12W0EU SKU: 4088802 UPC: 5711783332046
MSRP : Loading...
Additionele kosten:

Warning